logo1.jpg

 

 

 

 

1

委員会

2

学年集会

3

特日課4

学校公開日

4

5

振替休業日

6

体育朝会

7

新入学児童保護者会

8

クラブ活動

9

10

11

建国記念の日

12

振替休日

13

14

15

クラブ活動

16

17

18

19

20

音楽朝会

21

22

6年生を送る会

23

授業参観懇談会

6年

24

25

26

27

授業参観懇談会

3年・4年

28

授業参観懇談会

5年